Book Navigation

Om samarbejdet

Samarbejdet i “Vi samler kræfterne” er pr. 1. oktober 2017 udvidet til at omfatte Rødovre, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. De ni kommuner indgår i et samarbejde om, at tilbyde kommunernes borgere rehabiliterende tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Samarbejdet består af en lang række sammenhængende indsatser, der hjælper den enkelte borger til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, både under og efter sygdommen.

Udgangspunktet er forløbsprogrammet

Udgangspunktet er Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i forbindelse med i Kræftplan 3. Her er det tydeligt, at man som borger ikke kun har krav på genoptræning, men også på en bred rehabiliterende indsats, der både omfatter genoptræning og psykologiske, sociale samt eksistentielle forhold.

En fælles løsning

Hospitalerne, kommunerne og almen praksis har en central opgave i forhold til at koordinere den faglige indsats, så borgere og pårørende oplever høj faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen.

I de fleste kommuner er kræftrehabilitering dog stadig en ret ny opgave, og det kan være vanskeligt at tilbyde specialiserede indsatser i kommuner, hvor antallet af borgere i målgruppen er relativt begrænset. Derfor har de ni kommuner samlet kræfterne om i fællesskab at tilbyde deres borgere sammenhængende forløb af høj kvalitet på tværs af kommunegrænser og sektorer.

Nye datoer for livskraft på hjemmesiden

Kære alle, Så er der datoer for det næste Livskraft hold, som starter…

Læs mere

Stadig pladser på Livskraft i oktober

Kære alle, Der er stadig ledige pladser på Livskraft med opstart d. 24.…

Læs mere

En ny udgave af kurset Livskraft

Kære alle, Efter efterårsferien kan vi nu tilbyde vores Livskraft kursus i en…

Læs mere

Mavetarm-kræft workshop onsdag d. 13. juni aflyses

Kære alle, Pga. manglende tilmeldinger, så er vi desværre nødt til at aflyse…

Læs mere