Book Navigation

Driftsledergruppe

Driftsledergruppens opgaver er:

Driftsledergruppen for det tværkommunale samararbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en beslutningsdygtig gruppe med reference til styregruppen for samarbejdet. Gruppen har fokus på drift og udvikling af det tværkommunale samarbejde – helt tæt på de iværksatte aktiviteter og indsatser.

Driftsledergruppen opgaver omfatter følgende:

 • Understøtte driften og udviklingen af det tværkommunale samarbejde
 • Understøtte monitoreringen af det tværkommunale samarbejde
 • Nedsætte arbejdsgrupper og faglige netværk til afgrænsede opgaver
 • Forberede beslutningsgrundlaget for beslutninger, der ligger uden for gruppens kompetencer og derfor løftes til beslutning i styregruppen
 • Formidle viden om samarbejdet i hjemkommunerne

 Driftsledergruppens sammensætning:

 • Susanne Mortensen, Leder af Træning og Aktivitet, Ballerup Kommune (Formand)
 • Anne Marie Søndergård, sygeplejerske, Ballerup Kommune
 • Tove Birklund Lundgaard, Centerleder Genoptræningscenter, Furesø Kommune
 • Henriette Curtz Jansen, Udviklingskonsulent, Furesø Kommune
 • Anne Mette Vallebo, Gladsaxe Kommune
 • Laila Cornstad, Souschef Træningscentret i Rødovre, Rødovre Kommune
 • Marie Bache Hansen, Forløbskoordinator kræftrehabilitering, Rødovre Kommune
 • Camilla Bansleben, Egedal Kommune
 • Lone Eriksen, udviklingsfysioterapeut, Egedal Kommune
 • Linda Hergott Andersen, Teamleder for Sundhedsfremme og Genoptræning, Herlev Kommune
 • Mette Nørby, Udviklingskonsulent, Herlev Kommune
 • Marianne Egebæk, Lokal centerleder, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Merete Lundsgaard, Sundhedsrådgiver, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Lene Kiehl Jensen, Ledende terapeut, Rudersdal Kommune
 • Mette Bak, Ergoterapeut, Rudersdal Komune
 • Alex de Vries, Ledende fysioterapeut, Gentofte Kommune

En ny udgave af kurset Livskraft

Kære alle, Efter efterårsferien kan vi nu tilbyde vores Livskraft kursus i en…

Læs mere

Mavetarm-kræft workshop onsdag d. 13. juni aflyses

Kære alle, Pga. manglende tilmeldinger, så er vi desværre nødt til at aflyse…

Læs mere

Ændringer i træningstider

Kære alle, Der er ændringer i træningstider og adresse for henholdsvis Brystkræft-hold og Mandehold…

Læs mere

Mavetarm-kræft workshop d. 13. juni

Kære alle Der er mavetarm-kræft workshop i Ballerup onsdag d. 13.juni kl. 14.00-16.30,…

Læs mere