Book Navigation

Driftsledergruppe

Driftsledergruppens opgaver er:

Driftsledergruppen for det tværkommunale samararbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en beslutningsdygtig gruppe med reference til styregruppen for samarbejdet. Gruppen har fokus på drift og udvikling af det tværkommunale samarbejde – helt tæt på de iværksatte aktiviteter og indsatser.

Driftsledergruppen opgaver omfatter følgende:

 • Understøtte driften og udviklingen af det tværkommunale samarbejde
 • Understøtte monitoreringen af det tværkommunale samarbejde
 • Nedsætte arbejdsgrupper og faglige netværk til afgrænsede opgaver
 • Forberede beslutningsgrundlaget for beslutninger, der ligger uden for gruppens kompetencer og derfor løftes til beslutning i styregruppen
 • Formidle viden om samarbejdet i hjemkommunerne

 Driftsledergruppens sammensætning:

 • Susanne Mortensen, Leder af Træning og Aktivitet, Ballerup Kommune (Formand)
 • Anne Marie Søndergård, sygeplejerske, Ballerup Kommune
 • Tove Birklund Lundgaard, Centerleder Genoptræningscenter, Furesø Kommune
 • Henriette Curtz Jansen, Udviklingskonsulent, Furesø Kommune
 • Anne Mette Vallebo, Gladsaxe Kommune
 • Laila Cornstad, Souschef Træningscentret i Rødovre, Rødovre Kommune
 • Marie Bache Hansen, Forløbskoordinator kræftrehabilitering, Rødovre Kommune
 • Camilla Bansleben, Egedal Kommune
 • Lone Eriksen, udviklingsfysioterapeut, Egedal Kommune
 • Linda Hergott Andersen, Teamleder for Sundhedsfremme og Genoptræning, Herlev Kommune
 • Mette Nørby, Udviklingskonsulent, Herlev Kommune
 • Marianne Egebæk, Lokal centerleder, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Merete Lundsgaard, Sundhedsrådgiver, Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Lene Kiehl Jensen, Ledende terapeut, Rudersdal Kommune
 • Mette Bak, Ergoterapeut, Rudersdal Komune
 • Alex de Vries, Ledende fysioterapeut, Gentofte Kommune

Ændringer i træningstider

Kære alle, Der er ændringer i træningstider og adresse for henholdsvis Brystkræft-hold og Mandehold…

Læs mere

Mavetarm-kræft workshop d. 13. juni

Kære alle Der er mavetarm-kræft workshop i Ballerup onsdag d. 13.juni kl. 14.00-16.30,…

Læs mere

Næste hold Livskraft starter d. 25. april

Så kan I finde de praktiske oplysninger for næste hold Livskraft, som starter…

Læs mere

Hold til borgere med lungekræft åbner for tilmelding d. 1. januar 2018

Furesø er klar med et holdtilbud til borgere der har/har haft lungekræft. Holdstart er d. 9.…

Læs mere