Book Navigation

Mål og principper for samarbejdet

Det overordnede formål med Vi Samler Kræfterne er at sikre, at borgere med kræft i Ballerup, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Furesø, Egedal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune får tilbudt målrettede rehabiliterende indsatser af høj faglig kvalitet. Det er centralt, at ressourcerne udnyttes effektivt, således at det er muligt at have flere forskellige og differentierede tilbud til gavn for forskellige typer borgere. Endvidere er et vigtigt formål at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og ikke mindst sikre, at borgerne tilbydes en rehabiliterende og/eller palliativ indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte borger har.

Der ligger seks overordnede principper til grund for det tværkommunale samarbejde i projekt Vi Samler Kræfterne.

1. Øget faglig kvalitet

Mål: Det tværkommunale samarbejde skal sikre, at borgerne får et tilbud af høj faglig kvalitet med henblik på, at borgerne får størst muligt udbytte af tilbuddet.

2. Fælles kvalitetsstandarder og ensartede tilbud

Mål: Borgerne skal sikres et ensartet tilbud.

3. Inddragelse af eksterne samarbejdspartnere herunder frivillige

Mål: Det tværkommunale samarbejde sikrer, at borgerne fastholder opnåede kompetencer og funktion gennem involvering i eget forløb og tilknytning til aktiviteter, der forestås af eksterne aktører.

4. Borgernes mobilitet på tværs af kommunegrænserne

Mål: Borgere med kræft tager imod rehabiliteringstilbud, også tilbud der ligger i en anden kommune.

5. Mellemkommunal udgiftsneutralitet

Mål: Det tværkommunale samarbejde skal være økonomisk neutralt.

6. Højere grad af organisatorisk robusthed og forsyningssikkerhed

Mål: Det tværkommunale samarbejde skal sikre, at borgerne hurtigt får tilbudt et relevant tilbud.

Livskraft starter 6. sept. 2017

Nyt hold på Livskraft starter op efter sommerferien d. 6. sept. 2017. Der…

Læs mere

Ændring af tider for brystopereret kvinder i Rødovre

Fra d. 30.01.17 er der oprettet 2 hold for brystopereret i Rødovre. Begge…

Læs mere

Evaluering af Livskraft efteråret 2016 er nu tilgængelig

Evalueringen af livskraft efteråret 2016 (hold 5 + 6) er nu tilgængelig. Evalueringen…

Læs mere

Opdatering af alle indsatserne

Så er alle indsatserne blevet opdateret per de nye aftaler, som træder i…

Læs mere