Book Navigation

Organisering

I perioden april 2014 til maj 2016 er det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde understøttet af en projektorganisation, som består af en tværsektoriel styregruppe, en tværkommunal driftsledergruppe samt en række ad hoc arbejdsgrupper. Desuden er der ansat en projektleder, som er ansvarlig for den overordnede styring og koordinering af det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde.

Det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation ved kræft blev igangsat i 2015, hvorfor projektet har bevæget sig fra en udviklingsfase til en implementerings- og driftsfase.

Fra 1.oktober 2017 er samarbejdet og driften af Vi Samler Kræfterne organiseret, som et tværkommunalt samarbejde mellem Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner

Planområde Midt

Vi Samler Kræfterne er ét ud af de mange samarbejder, der foregår mellem kommuner, hospitaler og privatpraktiserende læger i Region Hovedstadens Planområde Midt.

Vi Samler Kræfterne var i projektperioden forankret i Samordningsudvalget under Planområde Midt, som forestod den lokale administrative udmøntning af sundhedsaftalerne samt drøftelse principielle tværgående problemstillinger med henblik på at sikre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af sektorer. 

Samordningsudvalgets arbejde bygger på, at parterne har tillid til hinandens evne og vilje til at løse opgaverne i et åbent og tæt samarbejde med et højt informationsniveau, omfattende videndeling og fælles kompetenceudvikling.

Samordningsudvalget er det centrale organ for den løbende udvikling af samarbejdet og den løbende dialog om sundhedsaftalens efterlevelse.

Efter afslutning af projektet, er Vi samler Kræfterne et tværkommunalt samarbejde, der har samarbejdsrelationer til Herlev-Gentofte-Hospital herunder løbende orienterer om driften og udviklingen i Samordningsudvalget. De enkelte kommuner har desuden samarbejdsrelationer med deres praktiserende læger.

 

 

 

Livskraft starter 6. sept. 2017

Nyt hold på Livskraft starter op efter sommerferien d. 6. sept. 2017. Der…

Læs mere

Ændring af tider for brystopereret kvinder i Rødovre

Fra d. 30.01.17 er der oprettet 2 hold for brystopereret i Rødovre. Begge…

Læs mere

Evaluering af Livskraft efteråret 2016 er nu tilgængelig

Evalueringen af livskraft efteråret 2016 (hold 5 + 6) er nu tilgængelig. Evalueringen…

Læs mere

Opdatering af alle indsatserne

Så er alle indsatserne blevet opdateret per de nye aftaler, som træder i…

Læs mere