Book Navigation

Til hospitalet

En fælles løsning

Det er vigtigt at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og ikke mindst sikre, at borgerne tilbydes en rehabiliterende og/eller palliativ indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte borger har. Sammenhængende rehabiliteringsforløb gør borgerne mere selvhjulpne, hvorfor sammenhængende rehabiliteringsforløb kan være med til at forebygge, udskyde og reducere borgernes behov for hjælp og støtte.

Hospitalerne, kommunerne og almen praksis har en central opgave i forhold til at koordinere den faglige indsats, så borgere og pårørende oplever høj faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen. Det er hospitalet, den alment praktiserende læge eller kommunerne selv, der kan henvise borgeren til tilbuddet. Borgeren eller pårørende kan også henvende sig i kommunerne og ad den vej blive inkluderet i samarbejdet. Herlev Gentofte Hospital henviser borgeren via det elektroniske henvisningssystem. Det er behovsvurderingen, der danner grundlag for dialogen omkring rehabiliteringen og genoptræning. Der henvises altid til borgerens hjemkommune.

Informationen på Sundhed.dk er stadig den primære kilde til oplysninger for sundhedspersonale, denne side er blot et tilbud om yderligere information.

Holdoversigt kan ses under “Indsatser”

Nye datoer for livskraft på hjemmesiden

Kære alle, Så er der datoer for det næste Livskraft hold, som starter…

Læs mere

Stadig pladser på Livskraft i oktober

Kære alle, Der er stadig ledige pladser på Livskraft med opstart d. 24.…

Læs mere

En ny udgave af kurset Livskraft

Kære alle, Efter efterårsferien kan vi nu tilbyde vores Livskraft kursus i en…

Læs mere

Mavetarm-kræft workshop onsdag d. 13. juni aflyses

Kære alle, Pga. manglende tilmeldinger, så er vi desværre nødt til at aflyse…

Læs mere