Book Navigation

Til hospitalet

En fælles løsning

Det er vigtigt at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer og ikke mindst sikre, at borgerne tilbydes en rehabiliterende og/eller palliativ indsats, der tager udgangspunkt i de behov, den enkelte borger har. Sammenhængende rehabiliteringsforløb gør borgerne mere selvhjulpne, hvorfor sammenhængende rehabiliteringsforløb kan være med til at forebygge, udskyde og reducere borgernes behov for hjælp og støtte.

Hospitalerne, kommunerne og almen praksis har en central opgave i forhold til at koordinere den faglige indsats, så borgere og pårørende oplever høj faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen. Det er hospitalet, den alment praktiserende læge eller kommunerne selv, der kan henvise borgeren til tilbuddet. Borgeren eller pårørende kan også henvende sig i kommunerne og ad den vej blive inkluderet i samarbejdet. Herlev Gentofte Hospital henviser borgeren via det elektroniske henvisningssystem. Det er behovsvurderingen, der danner grundlag for dialogen omkring rehabiliteringen og genoptræning. Der henvises altid til borgerens hjemkommune.

Informationen på Sundhed.dk er stadig den primære kilde til oplysninger for sundhedspersonale, denne side er blot et tilbud om yderligere information.

Holdoversigt

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Bækkenbundstræning for mænd med prostatakræft Egedal (1) 7.30-8.30
Egedal (2) 14.30-15.30
Fysisk træning til mænd med kræft Gladsaxe (1) 9.00-10.00 Gladsaxe (1) 9.00-10.00
Gladsaxe (2) 15.30-16.30 Gladsaxe (2) 15.30-16.30
Egedal (1) 10.30-11.30 Egedal (1) 10.30- 11.30
Gentofte 14.00-15.00 Gentofte 9.30-10.30
Fysisk træning til kvinder opreret for brystkræft Rødovre 9.00-10.00 Rødovre 9.00-10.00
Rudersdal 9.30-10.30  Rudersdal 9.30-10.30
Gentofte (1) 8.30-9.30  Gentofte (1) 8.30-9.30
Gentofte (2) Gentofte (2)
Træning til borgere med HHK (hold) Herlev 11.00-12.30 Herlev 14.00-15.30
Gladsaxe 11.30-12.30 Gladsaxe 12.00-13.00
Puls og Styrke  Lyngby-Taarbæk (1)
9.30-10.30
Lyngby-Taarbæk (1)
9.30-10.30
 Lyngby-Taarbæk (2)
14.00-15.00
 Lyngby-Taarbæk (2)
14.00-15.00
Ballerup 13.00-14.00 Ballerup 11.00-12.00
Livskraft, patientundervisning  Ballerup 14.00-16.30

Livskraft starter 6. sept. 2017

Nyt hold på Livskraft starter op efter sommerferien d. 6. sept. 2017. Der…

Læs mere

Ændring af tider for brystopereret kvinder i Rødovre

Fra d. 30.01.17 er der oprettet 2 hold for brystopereret i Rødovre. Begge…

Læs mere

Evaluering af Livskraft efteråret 2016 er nu tilgængelig

Evalueringen af livskraft efteråret 2016 (hold 5 + 6) er nu tilgængelig. Evalueringen…

Læs mere

Opdatering af alle indsatserne

Så er alle indsatserne blevet opdateret per de nye aftaler, som træder i…

Læs mere