Om samarbejdet

Samarbejdet i “Vi samler kræfterne” omfatter Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. De otte kommuner indgår i et samarbejde om, at tilbyde kommunernes borgere rehabiliterende tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Samarbejdet består af en lang række sammenhængende indsatser, der hjælper den enkelte borger til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, både under og efter sygdommen.

Udgangspunktet er forløbsprogrammet

Udgangspunktet er Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i forbindelse med i Kræftplan 3. Her er det tydeligt, at man som borger ikke kun har krav på genoptræning, men også på en bred rehabiliterende indsats, der både omfatter genoptræning og psykologiske, sociale samt eksistentielle forhold.

En fælles løsning

Hospitalerne, kommunerne og almen praksis har en central opgave i forhold til at koordinere den faglige indsats, så borgere og pårørende oplever høj faglig kvalitet og sammenhæng i indsatsen.

Det kan være vanskeligt at tilbyde specialiserede indsatser i kommuner, hvor antallet af borgere i målgruppen er relativt begrænset. Derfor har de otte kommuner samlet kræfterne om i fællesskab at tilbyde deres borgere sammenhængende forløb af høj kvalitet på tværs af kommunegrænser og sektorer.